Skip to main content

Košík

All Posts By

Tomáš Chodura

Yoube – evangelický katechismus pro mladé

By Recenze
Kniha YOU BE, jak název napovídá, je určená primárně pro mladé lidi, protože je psaná velmi kreativním způsobem a má originální grafiku. Může sloužit jako výborný nástroj k evangelizaci mladých, ale i starších lidí, kteří hledají právě ony odpovědi na záludné otázky.

Celým naším životem nás provázejí otázky. Jsou součástí celého našeho života. Pomáhají nám učit se, přemýšlet, rozhodovat se… Začíná to již v dětství, kdy se děti ptají rodičů jako na kolovrátku: „Mami, co je to?“ a „Tati, co je támhle to?“ Pokračuje to v období studií, kdy pokládání otázek nechybí v žádném vyučovacím předmětu, např. „Kolik je 5+5?“, „Co se v té větě píše a i/y?“ „What is your name?“, atd. V pozdějším věku se otázky člověku nevyhýbají ani u pohovoru nebo žádosti o ruku. To jsou už velice důležité otázky, o jejiž odpovědích je třeba velice důkladně přemýšlet.

Nejen mladého člověka, ale všechny, kteří přemýšlejí o víře, Bohu, nebi, hříchu, Bibli a dalších duchovních věcech, pálí na jazyku mnoho otázek. Kniha YOU BE je studnicí těchto nevyřčených otázek a odpovědí na ně.

„Kam patříme?“

První kapitola odpovídá na otázku „Kam patříme?“ Bůh stvořil člověka a každý, včetně mně i tebe má v Božích očích nekonečnou cenu. Je určitě mnoho věcí, které lidé na sobě řeší – „Jsem moc hubený!“, „Mám pihy!“, „Moc se mi kroutí vlasy!“ „Mám velké nohy!“ a další pro ně podstatné, ale pro Boha nepodstatné věci. U Boha totiž existují jen originály, žádné kopie. Tak jak On je jedinečný, tak my jsme jedineční pro Něj. Možná si kladeš otázku: „A je to ten správný Bůh?“ „Mohu mu svěřit svůj život?“ Protože je mnoho těch, kteří měli nebo mají problémy s autoritami, rodiči, učiteli, je pro ně tím těžší příjmout to, že je tady opravdu někdo, kdo o ně stojí, kdo chce slyšet jejich problémy, kdo bezvýhradně miluje i přes chyby, které dělají. Ano, je to Boží Otec, a ten není stejný jako lidský.

„Čemu můžeme věřit?“

Druhá kapitola se věnuje otázce „Čemu vůbec můžeme věřit?“ Poselství, které se lidem dostává pod kůži a probouzí je k životu, je obsaženo v Knize knih – Bibli. Hovoří o věcech, které lidem pomáhají v každodenním životě, ukazuje nám správný směr a odpovídá na otázku: „Jak my můžeme být věrni?“ Protože Bůh je věrný navěky a navždy a my jsme jen hříšní lidé… Chce s námi uzavřít smlouvu, zpečetit ji Křtem a oslavit u Večeř Páně. Přijímeš toto pozvání? Ano? Ne? Možná? Věz ale, že tvůj život a hlas, který vyznává, je pro Boha velice důležitý.

„Jak máme žít?“

Poslední kapitola nám ukazuje a odpovídá na otázku „Jak máme žít?“, a to v odpovědích Desaterem. Bůh o nás ví vše, jaké máme nutkání a závisosti, komu nebo čemu patříme. Ale ví také, jakým způsobem můžeme žít ve svobodě. Ví o našich trápeních a bolestech, které si navzájem působíme s druhými lidmi, jak si ubližujeme a chováme se k sobě neuctivě a podle. Dává nám však svůj pokoj, kterým můžeme udržovat vztahy živé a milovat ty, jež jsou k nám nespravedliví. Bůh ví dokonale, co potřebujeme.

Našlo by se tedy něco, co bys Bohu rád řekl? Vrtá ti něco hlavou? Tato kniha totiž není jen ke čtení a studiu, ale slouží i jako deník nebo zápisník. Na konci každé kapitoly je otázka, nad kterou můžeš popřemýšlet a napsat si její odpověď do knihy. Nebo třeba jen to, co tě v průběhu studia napdalo. Pak se k tomu můžeš kdykoli vrátit.

Kniha YOU BE, jak název napovídá, je určená primárně pro mladé lidi, protože je psaná velmi kreativním způsobem a má originální grafiku. Může sloužit jako výborný nástroj k evangelizaci mladých, ale i starších lidí, kteří hledají právě ony odpovědi na záludné otázky.

Vše je psáno opravdu velmi srozumitelně, jak pro křesťana-začátečníka. Kniha nemusí sloužit, ale jen pro lidi, kteří teprve Boha hledají, ale i pro ty, kteří s Ním již nějaký ten pátek žijí a mají s ním vztah. Po přečtení si člověk uvědomí, že „některé informace už vlastně znám“, ale je mnoho těch, na které zapomněl. Kniha je tedy i pro ty, kteří potřebují osvěžit svou paměť ohledně základních témat křesťanského života jako je např. Bible, Křest, Večeře Páně, Desatero a další věcí, které se učili ke konfirmaci. Nenechte se zmýlit, ale kniha je i pro ty, kteří toto všechno už ví,znají a praktikují ve svém životě. Není na škodu mít po ruce knihu, která nám pomůže nasměrovat tím správným směrem v dobách duchovních krizí. Mít takovou GPSku pro život s Bohem. A v neposlední řadě je tato kniha i vhodným dárkem, nejen k Vánocům nebo narozeninám,ale zvláště ke konfirmaci.

A co dál? zní otázka na konci každé kapitoly. To už záleží výhradně na tobě!