Jedna z věcí, se kterou se skoro všichni učitelé, kazatelé a pracovníci s dorostem či mládeží potýkají, je, jak sdělit důležité oblasti života smysluplně, do hloubky a zároveň přijatelnou formou, která nebude nudit. Tato výzva je dvojnásobná při sdělování některých zásadních pravd křesťanské víry. Na vlastní kůži jsem někdy zakusil, že pro mladé lidi bylo křesťanství spojováno s reliktem minulosti. O to více mě mile překvapil evangelický katechismus pro mladé. Kloubí se v něm pěkný design a dobře zpracované křesťanské poselství předané čtivou formou. Nečekejme, že mladým jen tak rozdáme tyto brožury a oni vše pochopí. Pokud ale brožury propojíme s osobním přístupem, pak se jedná o skvělý nástroj, který doposud na Českém křesťanském trhu chyběl.
David Novák, předseda Rady Církve bratrské
Už formát a úprava Evangelického katechismu pro mladé mě zaujaly.  YOUBE je trefa do černého. Katechetické otázky nejsou teoretické, odpovídají dnešní době. Odpovědi poukazují nejen na aktuálnost Bible, některé citáty přibližují  vhodným způsobem také dějiny církve. Přeji této publikaci, aby se dostala k mladým lidem různých konfesí, i k těm, kteří  ještě k žádné nepatří.
Daniel Fajfr